Петрунько, О., & Сілаєва, О. (2023). ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК АДИКЦІЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 115–124. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-115-124