Денисенко, М., & Бреус, С. (2023). ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 139–146. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-139-146