Гудзовата, О., & Вороновська, Р. (2023). СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС ЯК ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 53–60. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-53-60