Кириченко, О. (2023). КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА . Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 93–99. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-93-99