Чумаченко, О. (2022). РОЛЬ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ У ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОМУ БАЛАНСІ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 39–47. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-39-47