Ільченко, Б. (2022). МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ РЕАЛІЯХ: АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 48–55. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-48-55