Салій, Б. (2022). СИСТЕМА ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 152–156. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-152-156