Золотаревич, І. А. (2019). Сучасні тенденції розвитку репутаційного менеджменту та комунікаційних технологій. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (50), 18–33. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-50-18-33