(1)
Петрунько, О.; Сілаєва, О. ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК АДИКЦІЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ. vzuk 2023, 115-124.