[1]
Кондратюк, І. 2023. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: ПРОГРЕСИВНИЙ ДОСВІД І НАПРЯМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Вчені записки Університету «КРОК». 4(72) (Груд 2023), 146–156. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-146-156.