[1]
Сингаївська, І. і Лісніченко, Т. 2023. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Вчені записки Університету «КРОК». 1(69) (Бер 2023), 207–212. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-207-212.