Золотаревич, І. А. «Сучасні тенденції розвитку репутаційного менеджменту та комунікаційних технологій». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 2 (50), Січень 2019, с. 18-33, doi:10.31732/2663-2209-2018-50-18-33.