http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/feed Вчені записки Університету «КРОК» 2019-01-15T15:11:03+02:00 Мігус Ірина Петрівна snukrok@krok.edu.ua Open Journal Systems <p>Результати наукових досліджень учених та молодих науковців можуть бути опубліковані у фахових виданнях Університету, що з 2013 року включені до міжнародної наукометричної бази «Російський індекс наукового цитування». Це означає, що опубліковані статті прирівнюються до публікацій у наукових періодичних виданнях інших держав.</p> <p>Збірник наукових праць <strong>«Вчені записки Університету «КРОК»</strong> включений до Переліку наукових публікацій України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (Постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 10 лютого 2010 року). Журнал є фаховим з економічних наук. Матеріали, що пройшли зовнішнє та внутрішнє рецензування і включені до чергового випуску журналу, висвітлюють авторське бачення сучасних проблем економіки та шляхи їх розв’язання. Збірник має традиційну структуру, яка передбачає групування статей за економіко-теоретичним, фінансовим, економіко-математичним напрямами досліджень, напрямами, пов’язаними з економікою підприємства, менеджментом і маркетингом.</p>