Кириченко, Оксана. «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 4(68) (Грудень 30, 2022): 75–83. дата звернення Червень 18, 2024. http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/544.