Житкевич, Олена, і Оладайо Блессінг Акінйоола. «ПРЕДСТАВЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ЕФЕКТИВНОГО МЕТОДУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 4(68) (Грудень 30, 2022): 57–62. дата звернення Червень 8, 2023. http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/541.