Сумбаєва, Л. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КОЛЕДЖІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», no. 2 (54) (Червень 24, 2019): 153-158. Accessed Червень 2, 2020. http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/187.