Панченко, В., і О. Панченко. УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ. Вчені записки Університету «КРОК», no. 2 (54) (Червень 24, 2019): 145-152. Accessed Листопад 20, 2019. http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/186.