Кириченко, О. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», no. 2 (54) (Червень 24, 2019): 102-109. Accessed Червень 1, 2020. http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/180.