Шепелюк, В., і М. Юнацький. ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ. Вчені записки Університету «КРОК», no. 2 (54) (Червень 24, 2019): 80-84. Accessed Червень 6, 2020. http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/177.