Бобров, Є. ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СЕКТОРАХ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЕНЕРГІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», no. 4 (52) (Грудень 21, 2018): 222-230. Accessed Липень 12, 2020. http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/136.