Олейнікова, І. Трансформація функції бек-офісів з метою підтримки культури інновацій та розгортання інтелектуального капіталу. Вчені записки Університету «КРОК», no. 2 (50) (Січень 14, 2019): 78-95. Accessed Червень 4, 2020. http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/105.