Кириченко, О. «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 4(68), Грудень 2022, с. 75-83, doi:10.31732/2663-2209-2022-68-75-83.