Круль, К. «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ АГРОПРОМИСЛОВГО КОМПЛЕКСУ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ МЕНТАЛЬНОСТІ СТЕЙКХОЛДЕРІВ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 3 (59), Листопад 2020, с. 214-23, doi:10.31732/2663-2209-2020-59-214-223.