Дмитренко, В. «СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 3 (59), Листопад 2020, с. 199-06, doi:10.31732/2663-2209-2020-59-199-206.