Петрова, І. «РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНА ІННОВАЦІЯ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 3 (59), Листопад 2020, с. 243-8, doi:10.31732/2663-2209-2020-59-243-248.