Шаповал, О. «ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ЗНАННЯМИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 3 (59), Листопад 2020, с. 82-88, doi:10.31732/2663-2209-2020-59-82-88.