Кириченко, О. ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (58), June 2020, pp 52-59, doi:10.31732/2663-2209-2020-58-52-59.