Таха, М. КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ ЖИТТЯ В ЄВРОПІ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (58), June 2020, pp 40-51, doi:10.31732/2663-2209-2020-58-40-51.