Нестеренко, О. АВСТРІЙСЬКА ТРАДИЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ІМПЕРАТИВИ. Вчені записки Університету «КРОК», no 4 (56), Dec. 2019, pp 25-33, doi:10.31732/2663-2209-2019-56-25-33.