Петрова, І. Л., і І. О. Штундер. «Імператив соціалізації в концепції ефективної зайнятості». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 48, Жовтень 2018, с. 59-68, doi:10.31732/2663-2209-2017-48-59-68.