Цюцюпа, С. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ПІД ВПЛИВОМ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54), June 2019, pp 222-30, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-222-230.