Алімпієв, Є. ОЦІНКА СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ЗМІНАМИ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54), June 2019, pp 191-8, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-191-198.