Вінська, О., і В. Токар. ВПИВ ПОСИЛЕННЯ ЖІНОЧОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА НА ПОЛІТИЧНІЙ АРЕНІ НА ЕКОНОМІЧНУ ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ У КРАЇНАХ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54), June 2019, pp 176-83, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-176-183.