Сумбаєва, Л. СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ КОЛЕДЖІВ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54), June 2019, pp 153-8, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-153-158.