Алькема, В. РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЛОГІСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ КОМПАНІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54), June 2019, pp 126-3, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-126-136.