Кириченко, О. РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ЇЇ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54), June 2019, pp 102-9, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-102-109.