Пархоменко-Куцевіл, О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54), June 2019, pp 85-93, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-85-93.