Шепелюк, В., і М. Юнацький. ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54), June 2019, pp 80-84, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-80-84.