Гевчук, А. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54), June 2019, pp 72-79, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-72-79.