Мошляк, І. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (54), June 2019, pp 65-71, doi:10.31732/2663-2209-2019-53-65-71.