CiчиoкнoГ. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», no 4 (52), Dec. 2018, pp 205-12, doi:10.31732/2663-2209-2018-52-205-212-1.