Бобров, Є. ВПЛИВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СЕКТОРАХ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЕНЕРГІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», no 4 (52), Dec. 2018, pp 222-30, doi:10.31732/2663-2209-2018-52-222-230.