Денисов, О. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГАЛУЗІ. Вчені записки Університету «КРОК», no 4 (52), Dec. 2018, pp 199-04, doi:10.31732/2663-2209-2018-52-199-204.