Ткач, Д. СУЧАСНИЙ СТАН ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», no 4 (52), Dec. 2018, pp 45-51, doi:10.31732/2663-2209-2018-52-45-51.