Олейнікова, І. А. «Трансформація функції бек-офісів з метою підтримки культури інновацій та розгортання інтелектуального капіталу». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 2 (50), Січень 2019, с. 78-95, doi:10.31732/2663-2209-2018-50-78-95.