Олейнікова, І. Трансформація функції бек-офісів з метою підтримки культури інновацій та розгортання інтелектуального капіталу. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (50), Jan. 2019, pp 78-95, doi:10.31732/2663-2209-2018-50-78-95.