Загорняк, Н. Б. «Управління майном та інвестиційний розвиток в Україні». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 2 (50), Січень 2019, с. 34-48, doi:10.31732/2663-2209-2018-50-34-48.