Загорняк, Н. Управління майном та інвестиційний розвиток в Україні. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (50), Jan. 2019, pp 34-48, doi:10.31732/2663-2209-2018-50-34-48.