Золотаревич, І. Сучасні тенденції розвитку репутаційного менеджменту та комунікаційних технологій. Вчені записки Університету «КРОК», no 2 (50), Jan. 2019, pp 18-33, doi:10.31732/2663-2209-2018-50-18-33.