[1]
О. Кириченко, «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ», vzuk, вип. 4(68), с. 75–83, Груд 2022.